برچسب: ابرو کار حرفه ای دهکده المپیک

  • سالن زیبایی دهکده المپیک | 09999890613

    سالن زیبایی دهکده المپیک با استفاده از چرخ رنگ جهانی می‌توانید نحوه استفاده از رنگ‌های اصلی را ببینید. برای خنثی کردن یا خنثی کردن مشخصه‌های ناخواسته تن رنگ. رنگ مقابل هر کدام دیگری در چرخه رنگ، یکدیگر را خنثی یا خنثی می‌کنند. سالن زیبایی سعادت آباد  سالن زیبایی در دهکده المپیک این نمودار برای نشان…