سالن زیبایی تهرانپارس | 09999890613

سالن زیبایی تهرانپارس

سالن زیبایی تهرانپارس از سطح درشت‌نی تا پایین امتداد می‌یابد. آن تاندون از سطح پا عبور می‌کند. به چهار بخش تقسیم می‌شود که استخوان‌های چهار انگشت کوچک را به هم وصل کنید. پا را خم می‌کند و پاها را پایین می‌برد. و پیاده را به داخل برمی گرداند. سالن زیبایی در تهرانپارس سالن زیبایی پاسداران … ادامه خواندن سالن زیبایی تهرانپارس | 09999890613