برچسب: خدمات سالن زیبایی شهرک ژاندارمری

  • سالن زیبایی شهرک ژاندارمری | 09999890613

    سالن زیبایی شهرک ژاندارمری ۴. نرم‌افزار رایانه‌ای برای بازرس فلوریدا سالنی را که نرم‌افزار کامپیوتری داشت مورد حسابرسی قرار داد. برای یک سالن طراحی شده‌بود. نرم‌افزار به صورت روزانه انباشته می‌شد، یک رکورد کامل از هر فروش. ثبت هر فروش شامل نام کارمند، نام مشتری، خدمات انجام‌شده، فروش جزئی فروش و اینکه آیا فروش نقدی،…