برچسب: خدمات سالن زیبایی کاشانک

  • سالن زیبایی کاشانک | 09999890613

    سالن زیبایی کاشانک داده‌های تحلیل تصویر و رتبه‌بندی بصری هییت داوران برای پنج مجموعه را نشان می‌دهد. برای آزمایش استفاده کنیم. اعضای هییت داوران بیش از پیش بودند. در این تجربه ارزیابی بدنه موی بصری نسبت به آنالیز تصویر صورت‌گرفته است. از آنجا که مو تفاوت حجم در این آزمایش نسبتا کم بوده و هییت…