برچسب: سالن زیبایی در ایران زمین

  • سالن زیبایی ایران زمین | 09999890613

    سالن زیبایی ایران زمین و نتیجه نهایی. همچنین می‌تواند با مبدل ترکیب شود تا به نتیجه کمی نرم‌تر روی ۱ بخش از سایه گوتیک به ۲ بخش دست یابد نسبت ترکیب مبدل. بر روی موهای سفید طبیعی استفاده کنید. به طور سنتی روش دستیابی به این نتیجه آن ترکیب رنگ‌های طبیعی با تن خاکستر اضافه‌شده…