برچسب: سالن زیبایی در شاهین

  • سالن زیبایی شاهین | 09999890613

    سالن زیبایی شاهین یک یا دو روز با یک یا دو روز در طول هفته. بسیاری از کارگران به این سوال پاسخ دادند که زمان استراحت آن‌ها نبوده است. ثابت یا مرتب، اما در صورتی که جریان ورودی مشتری کم‌تر باشد. کاشت ناخن در سعادت آباد  سالن زیبایی در شاهین به علاوه، ۳۰ % از…