برچسب: مرکز اپیلاسیون شهران

  • سالن زیبایی شهران | 09999890613

    سالن زیبایی شهران مستقیم به صنعت زیبایی در مجموع نفر را استخدام کرد. در مجموع ۱.۱ درصد از کل اشتغال را تشکیل می‌دهد. در انگلستان. این بزرگ‌تر از تعداد افرادی بود که در کارخانه به کار مشغول بودند. صنعت قانونی یا بخش کار اجتماعی با بازتاب دادن طبیعت سخت کار آن‌ها، خدمات زیبایی بیش‌ترین سهم…