برچسب: ناخن کار حصار بوعلی

  • سالن زیبایی حصار بوعلی | 09999890613

    سالن زیبایی حصار بوعلی ترکیب خاکستری برای مشتریانی که رنگ خاکستری دارند، ایده‌آل است، اما رنگ “خجالتی” دارند. می‌تواند به رنگ خاکستری باشد و ظاهر و احساس مو را بهبود بخشد. پیروی از برنامه استاندارد روش‌ها، اما اضافه کردن سایه سری مناسب برای مخلوط کردن خاکستری طبیعی‌تر. سالن زیبایی ازگل  سالن زیبایی در حصار بوعلی…