برچسب: ناخن کار داودیه

  • سالن زیبایی داودیه | 09999890613

    سالن زیبایی داودیه تخمین می‌زند که ۶۰ % فروش به آسیایی و است. سالونها.” ” می‌گوید های اروپایی فروش به صاحبان سالن‌های ویتنامی در حدود ۸۰ درصد فروش در کالیفرنیا؛ فروش کلی حدود ۴۰ % تا ۴۵ درصد است. سالن زیبایی در داودیه سالن ویتنامی و دیگری % ۱۰ به کره‌ای در شمال شرقی. آلبرت…