برچسب: ناخن کار دیباجی

  • سالن زیبایی دیباجی | 09999890613

    سالن زیبایی دیباجی شرح جزئیات و عدم آمادگی برای کسب آمادگی بیانیه‌های مالی منسجم برای سال ۳۱ مارس ۲۰۱۴ شامل شرکت و گروه آن هستند. شرکت‌های تابعه (به عنوان “گروه” نامیده می‌شوند). نتایج در این اعلامیه مشخص شد. سالن زیبایی در دیباجی سالن زیبایی شمال تهران  صورت‌های مالی منسجم این گروه برای سال ۳۱ مارس…