برچسب: ناخن کار سازمان آب

  • سالن زیبایی سازمان آب | 09999890613

    سالن زیبایی سازمان آب مواد آزاردهنده فرمالدیید، به خوبی مستندسازی شده‌اند و گزارش‌ها چشم، بینی و گلو به خوبی ثبت می‌شوند. سوزش، از دست دادن حس بویایی، افزایش بیماری‌های تنفسی فوقانی، گلو درد و گلو سوزش دستگاه تنفسی، سرفه، درد سینه، کوتاهی نفس و خس‌خس. ملی موسسه سلامت و سلامت شغلی گزارش‌ها زیادی از پوست…