برچسب: ناخن کار صاحبقرانیه

  • سالن زیبایی صاحبقرانیه | 09999890613

    سالن زیبایی صاحبقرانیه چهار تصویر مو که از جلو، عقب، چپ و راست گرفته شده‌بودند، به عنوان ورودی، روش ما ابتدا یک شکل مو  زبر را می‌سازد: ما مناطقی را در نظر می‌گیریم که حاوی موهای همه تصاویر ورودی هستند، و به طور کلی شرایط منظره برای هر تصویر را مشخص کنید؛ سالن زیبایی شمال…