برچسب: کلینیک زیبایی جیحون

  • سالن زیبایی جیحون | 09999890613

    سالن زیبایی جیحون نرم‌کننده مو به صورت موقت رنگرزی موقت – زمان ماندگاری را در فیبر دارد و مو را ترک می‌کند. پس از شستن اول، زیرا رنگ، وزن مولکولی بالا و رسوبات روی موها را نشان می‌دهد. سالن زیبایی نیاوران سالن زیبایی در جیحون سطح بدون ظرفیت نفوذ پوسته . این نوع رنگ قدرت…