برچسب: کلینیک زیبایی سید خندان

  • سالن زیبایی سید خندان | 09999890613

    سالن زیبایی سید خندان شکاف‌هایی که هر دوی به پایان می‌رسد عبارتند از: و به چند شکاف دستی تبدیل شد. آخر، قسمت جانبی به منتقل می‌شود. برش پیشانی میانی با استفاده از  گره کار گذاشته می‌شود. و آن قدر تنگ شدند تا ابروها را بالا نگه دارند. سالن زیبایی در سید خندان سالن زیبایی شمال…